PROGRAMES PER A CADA NIVELL  

IM - PROGRAMACIO
IM - INICIACIÓ MUSICAL

IM 1

En aquest programa els infants s'inicien en la música a través d'un procés vivencial i experimental que es basa en l'autoconeixement i l'exploració.

Es desperta el seu interés per la música de manera intuïtiva jugant, cantant, ballant i manipulant instruments musicals, alhora que es treballen els estímuls auditius, narratius i rítmics que comporten la necessitat d'un treball d'atenció, d'escolta i comprensió i de coordinació psicomotriu.

S'aprenen els elements bàsics de la música com el ritme, melodia i estructura musical i s'exploren els diferents instruments musicals per a escollir-ne un al següent programa.

IM 2, IM 3

En aquest programa l'alumne comença un instrument

EDUCACIÓ MUSICAL
EM.png

Párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y editar. Es fácil. Haz clic en Editar Texto o doble clic aquí para agregar tu contenido y cambiar la fuente. En este espacio puedes contar tu historia y permitir a tus usuarios saber más sobre ti.

  Programa Anual    

Párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y editar. Es fácil. Haz clic en Editar Texto o doble clic aquí para agregar tu contenido y cambiar la fuente. En este espacio puedes contar tu historia y permitir a tus usuarios saber más sobre ti.

  Programa Personalizado  

Párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y editar. Es fácil. Haz clic en Editar Texto o doble clic aquí para agregar tu contenido y cambiar la fuente. En este espacio puedes contar tu historia y permitir a tus usuarios saber más sobre ti.