top of page
Rockschool 2.jpg

PROGRAMES PER A CADA NIVELL  

Utilitzant un repertori molt conegut juntament amb una gamma de proves de suport fonamentals, la progressió contínua de qualsevol estudiant està assegurada des del SM (Sensibilització Musical) fins al Grau 8 d'instrument i els dos diplomes, Level 4 (Professional) i Level 6 (Superior).

L'àmplia gamma de plans d'estudi de Rockschool proporciona a cada alumne les habilitats pràctiques i la comprensió teòrica necessàries per a tocar al més alt nivell a través d'una àmplia gamma de repertori contemporani.

Tots els programes de Rockschool van ser construïts amb una base acadèmica sòlida i rellevant per a la indústria. Cada prova pràctica, teòrica i auditiva ha estat escrita i desenvolupada per professionals de la indústria per a donar als estudiants un nivell acadèmic únic.

SM

SM1, Sm2, SM3

En aquest programa de sensibilització musical, els infants s'inicien en la música a través d'un procés vivencial i experimental que es basa en l'autoconeixement i l'exploració.

Es desperta el seu interès per la música de manera intuïtiva jugant, cantant, ballant i manipulant instruments musicals, alhora que es treballen els estímuls auditius, narratius i rítmics que comporten la necessitat d'un treball d'atenció, d'escolta i comprensió i de coordinació psicomotriu.

S'aprenen els elements bàsics de la música com el ritme, melodia i estructura musical i s'exploren els diferents instruments musicals per a escollir-ne un al següent programa.

IM
EM
Professional RSL
Professional ATR
EAL
EO
bottom of page